Výrobky


     


   

7.2 Recovery s HydroFX

7.2 Recovery s HydroFX:

Zažijte sílu molekulárního vodíku s tímto unikátním výrobkem, jediným svého druhu.

7.2 Recovery s HydroFX™ je unikátní smÌs redoxních a vodík vytváØejících alkalických minerálù. Proces, na který je v souÈasné dobÌ schvalován patent, který je využíván k výrobÌ HydroFX™, byl vytvoØen doktorem chemie s tØicetiletou praxí v tomto oboru. Tento prùlomový patentovaný recept byl klinicky testován, pØiÈemž uvolòoval molekulární vodík, projevoval potenciál ke snižování oxidace, vytváØel alkalický efekt, který pùsobil proti kyselinám, a zvyšoval hydrataci bunÌk..

BÌžná cena: $45.96   Cena pro Èleny: $39.97   

  QTY:


 
 

7.2 Shake

7.2 Shake:

Organický - Veganský - Košer – Bez cukru - Bez GMO – Bez lepku, sóji, syrovátky nebo mléka

VýbornÌ chutnající veganský Koktejl je základem vašeho alkalického životního stylu. Tento patentovaný recept je excelentním zdrojem proteinù s vysokou kvalitou bez velkého množství karbohydrátù. Koktejl obsahuje velké množství vlákniny, ale je snadný na strávení a nabízí velké množství pØírodních aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny bílkovin. Nízko-glykemické a vysoce výkonné vegetariánské superjídlo pomùže vašemu tÌlu najednou spalovat tuk a stát se alkalickým.

BÌžná cena: $68.96   Cena pro Èleny: $59.97    Kosher

  QTY:


 
 
7.2 Greens

7.2 Greens:

VýbornÌ chutnající - Organický - Veganský - Košer – Bez cukru – Bez GMO Bez lepku nebo mléka

Tyto výbornÌ chutnající výhonky jsou nezbytným revitalizaÈním doplòkem vytvoØeným pro pomalou detoxikaci tÌla a pomoc pØi dosahování alkalického životního stylu. Náš výrobek Greens je napÌchován tucty zdravých zelených superpotravin, cereálních trav a alkalických zelenin ve výbornÌ chutnajícím prášku. Na rozdíl od ostatních výrobkù tohoto typu, které chutnají, jako kdybyste je zrovna seškrábli ze spodku vaší sekaÈky na trávu, naše výhonky chutnají tak dobØe, že je doslova budete jíst pØímo z ruky a to myslíme naprosto vážnÌ!!

BÌžná cena: $57.96   Cena pro Èleny: 49.97

  QTY:


 
 
7.2 Alkaline Booster

7.2 Alkaline Booster:

Tento výrobek je s láskou pØezdíván "Vstupenka do sálu!" Poté, co jste mÌli kyselé jídlo a nápoj (e), vás tento výrobek ihned pØenese z kyselé hladiny pH na alkalickou. ..

7.2 Alkaline Booste vám umožní žít životní styl, na který jste zvyklí, a zároveò plnit svùj cen udržovat si pH v rovnováze.

BÌžná cena: $45.96   Cena pro Èleny: $39.97    Košer

  QTY:


 
 
7.2 Green Caps

7.2 Green Caps:

100% Organické – Vysoce alkalické – PØirozenÌ energetické – PØíjemné a snadno poživatelné kapsle

7.2 Green Caps obsahují pouze organické ingredience. Jsou složeny pouze ze skuteÈných potravin, nejsou v nich GMO a jsou vhodné pro vegany. Naše Green Caps jsou bez lepku, mléka, sóji, oØechù, lilkù, cukru a umÌlých surovin. 7.2 Green Caps obsahují koncentrované organické pšeniÈné trávy, chmelové trávy a šávu z ovesných trav díky molekulárnímu zpracování s vysokou hustotou, díky Èemuž jsou 4x efektivnÌjší než nás prášek; v podstatÌ jako byste mÌli silnÌjší Greens. 7.2 Green Caps jsou vytvoØeny tak, aby pracovaly v synergii s 7.2 Green práškem, kdy mohou zvýšit dosah a efekt prášku ve vašem tÌle, tedy vlastnÌ jako taková Èasovaná kapsle, která umí konzistentnÌ uvolòovat energii z Greens. Tento výrobek budete milovat!

BÌžná cena: $34.47   Cena pro Èleny: $29.97   

  QTY:


 
 

BalíÈek 7.2 Maximálního snížení váhy

BalíÈek 7.2 Maximálního snížení váhy:

SevenPoint2 alkalický balíÈek maximálního snížení váhy je JEDINý alkalický systém na trhu, který snižuje kyselost vnitØního prostØedí lidského tÌla, Èímž zpùsobuje rychlou ztrátu tÌlesného tuku, optimální zdraví, sílu, výkonnost a neuvÌØitelné celkové zlepšení pocitu z vlastního tÌla.

2 - 7.2 Shake
2 - 7.2 Greens
1 - 7.2 Alkaline Booster
1 - Recovery s HyrdoFX

BÌžná cena: $345.00   Cena pro Èleny: $299.97   

  QTY:


 
 

7.2 Recovery Special - Buy 3 Get 1 Free!!

7.2 Recovery Special – Buy 3 Get 1 Free!!

Experience the Power of Molecular Hydrogen with this Amazing First of its Kind Product.
7.2 Recovery Special - Buy 3 Get 1 Free Pack contains:

3 - 7.2 Recovery with HydroFX
1 - 7.2 FREE Recovery with HydroFX

Retail Price: $137.90   Member Price: $119.91   

  QTY:


 
 

*Tato tvrzení nebyla posouzena úØady v oblasti potravin a léÈiv. Tento produkt není urÈen k diagnostice, léÈbÌ, péÈi, nebo prevenci jakékoliv choroby.
Copyright © 2013 SevenPoint2, LLC. All rights reserved.

 

Privacy Policy     Terms & Conditions     DCMA     Contact Us     Links